Ολοκληρωμένα

myLOCALfarm

Μια εύχρηστη πλατφόρμα, που φέρνει κοντά τους τοπικούς παραγωγούς οπωροκηπευτικών προϊόντων με αγοραστές και αναπτύσσει επιχειρηματικές σχέσεις.

Διευκολύνει τους αγοραστές να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα και τοπικά προϊόντα.

Επιτρέπει στους τοπικούς παραγωγούς να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε δίκτυα αγροτών.

Προσφέρει άμεση επικοινωνία μεταξύ των αγοραστών και των τοπικών παραγωγών.

Αποτελεί εργαλείο για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στις τιμές των προϊόντων και την τάση των αγοραστών.

Είναι διαθέσιμη σε διαδικτυακή πλατφόρμα και σε εφαρμογή για κινητά.

Αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο στο χώρο των διαδικτυακών πρακτικών συνεργασίας.

Διευκολύνει τους αγοραστές να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα και τοπικά προϊόντα.

Επιτρέπει στους τοπικούς παραγωγούς να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε δίκτυα αγροτών.

Προσφέρει άμεση επικοινωνία μεταξύ των αγοραστών και των τοπικών παραγωγών.

Αποτελεί εργαλείο για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στις τιμές των προϊόντων και την τάση των αγοραστών.

Είναι διαθέσιμη σε διαδικτυακή πλατφόρμα και σε εφαρμογή για κινητά.

Αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο στο χώρο των διαδικτυακών πρακτικών συνεργασίας.

turn2bio

Ο συνδυασμός διαδικτυακής αγοράς και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για τα βιολογικά προϊόντα.

Φέρνει κοντά τους παραγωγούς με τους καταναλωτές που αναζητούν πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα.

Προσφέρει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να πουλήσουν τα προϊόντα τους απευθείας στον καταναλωτή.

Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τη διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων.

Συστήνει στους καταναλωτές μία νέα αγοραστική εμπειρία.

Δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να βρίσκουν βιολογικά προϊόντα κοντά στην περιοχή τους και να διαπραγματεύονται τις τιμές των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν από τους παραγωγούς.

Διαθέτει συνταγές, μελέτες και άρθρα σχετικά με βιολογικά προϊόντα.

Φέρνει κοντά τους παραγωγούς με τους καταναλωτές που αναζητούν πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα.

Προσφέρει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να πουλήσουν τα προϊόντα τους απευθείας στον καταναλωτή.

Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τη διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων.

Συστήνει στους καταναλωτές μία νέα αγοραστική εμπειρία.

Δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να βρίσκουν βιολογικά προϊόντα κοντά στην περιοχή τους και να διαπραγματεύονται τις τιμές των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν από τους παραγωγούς.

Διαθέτει συνταγές, μελέτες και άρθρα σχετικά με βιολογικά προϊόντα.