Σε εξέλιξη

SIEUSOIL

SIEUSOIL

Διμερές Παρατηρητήριο Εδάφους Κίνας – Ευρώπης για ευφυής διαχείριση εδάφους

Έναρξη έργου: 01/06/2019

Διάρκεια: 36 μήνες

Topic: SFS-38-2018 – Highly efficient management of soil quality and land resources

Το SIEUSOIL αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιώσιμων και ολιστικών πρακτικών διαχείρισης του εδάφους βασισμένων σε ένα διηπειρωτικό εναρμονισμένο σύστημα πληροφοριών. Με το SIEUSOIL θα αναπτυχθεί μια καινοτόμος πλατφόρμα που θα αποτελείται από προηγμένα εργαλεία ανίχνευσης και μοντελοποίησης, ψηφιακής χαρτογράφησης και υποστήριξης διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα του εδάφους και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις απειλές στο φυσικό περιβάλλον.

Κοινοπραξία

 1. ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS
 2. LESPROJEKT SLUZBY SRO
 3. UNIVERSITEIT GENT
 4. PLAN4ALL ZS
 5. UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN
 6. AGRISAT IBERIA SL
 7. BALTIC OPEN SOLUTIONS CENTER
 8. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V.
 9. MASARYKOVA UNIVERZITA
 10. DOISECO UNIPESSOAL LDA
 11. AGROAPPS IKE
 12. INSTITUTE OF SOIL SCIENCE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
 13. INSTITUTE OF ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCE
 14. Zhejiang University
 15. INSTITUTE OF REMOTE SENSING AND DIGITAL EARTH – CHINESE ACADEMY OF SCIENCE
 16. CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES (BEIJING)
 17. TARIM UNIVERSITY
 18. ETAM AE
 19. FUJIAN AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY
 20. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 21. PANNON EGYETEM
 22. QUANTIS
 23. G&K KEFALAS GEORGIKI OE

 

logo2

 

BEACON

Ενίσχυση της Γεωργικής Ασφάλισης με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης

Έναρξη έργου: 01/02/2019

Διάρκεια: 36 μήνες

Topic: SPACE-01-EO-2018-2020, Copernicus market uptake

Το BEACON έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα πακέτο εμπορικών υπηρεσιών που θα δώσει στις Ασφαλιστικές Εταιρείες τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το αναξιοποίητο δυναμικό της αγοράς της Γεωργικής Ασφάλισης, αξιοποιώντας καινοτομίες Τηλεπισκόπησης, Αριθμητικής Πρόγνωσης Καιρού και τεχνολογίες ΤΠΕ/ blockchain. Το BEACON θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να εξαλείψουν την επίδραση της αβεβαιότητας των καιρικών συνθηκών κατά την εκτίμηση του κινδύνου των προϊόντων γεωργικής ασφάλισης, να μειώσουν τις λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες τους για την παρακολούθηση των ασφαλιστικών δεικτών και τη διαχείριση των συμβολαίων, καθώς και να σχεδιάζουν ακριβέστερες και εξατομικευμένες συμβάσεις. Μέσω της υπηρεσίας έγκαιρης προειδοποίησης, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να ενημερώνουν τους πελάτες τους (αγρότες) για πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και να τους συμβουλεύουν για όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων στις καλλιέργειες τους. Τα δορυφορικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως επιπρόσθετη πηγή πληροφοριών για τις ασφαλιστικές εταιρείες, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό των προϊόντων τους και την ακριβέστερη αξιολόγηση των φυσικών καταστροφών. Η Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού θα χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση εμφάνισης ενός ακραίου καιρικού φαινομένου, καθώς και την πρόβλεψη μελλοντικών κινδύνων. Η τεχνολογία ΤΠΕ/ blockchain θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της υπηρεσία smart contracts, παρέχοντας στις ασφαλιστικές εταιρείες ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αποζημίωσης καταστροφών. Το BEACON θα αναπτυχθεί στο επιχειρησιακό περιβάλλον περισσότερων από 10 εταιρειών του ασφαλιστικού τομέα, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του, επικυρώνοντας και αναδεικνύοντας την αξία του ως εμπορική λύση.

Κοινοπραξία

 1. KARAVIAS Underwriting Agency
 2. AGROAPPS PC
 3. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
 4. ETHERISC GMBH
 5. FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
 6. INOSENS DOO NOVI SAD
 7. CREVIS SPRL

 

 

agrisafe_logo

AgriSafe

Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων με τη συνδυαστική χρήση τεχνολογιών Τηλεπισκόπησης, και Αριθμητικής Πρόγνωσης Καιρού για την ενδυνάμωση της Αγροτικής Ασφάλισης και μετριασμού του κινδύνου της Αγροτικής Παραγωγής.

Διάρκεια: 36 μήνες

Το AgriSafe έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός πακέτου εμπορικών υπηρεσιών, το οποίο θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να εκμεταλλευτούν το αναξιοποίητο δυναμικό της Γεωργικής Ασφάλισης, εκμεταλλευόμενοι τις τεχνολογικές και μεθοδολογικές καινοτομίες στην Τηλεπισκόπηση και της Αριθμητικής Πρόγνωσης Καιρού. Με βάση τα γεωγραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα, το AgriSafe θα παράσχει στις ασφαλιστικές εταιρείες ένα ισχυρό και οικονομικά αποδοτικό εργαλείο που θα τους επιτρέψει να μετριάσουν την επίδραση της αβεβαιότητας των καιρικών συνθηκών κατά την εκτίμηση του κινδύνου των προϊόντων της γεωργικής ασφάλισης, να μειώσουν τον αριθμό επιτόπιων ελέγχων, να μειώσουν τα επιχειρησιακά και λειτουργικά τους έξοδα κατά την παρακολούθηση των ασφαλιστικών δεικτών και τη διαχείριση των συμβάσεων για τον σχεδιασμό ακριβέστερων και εξατομικευμένων συμβάσεων με τους γεωργούς.

Κοινοπραξίαunnamed

 1. AGROAPPS PC
 2. KARAVIAS Underwriting Agency

 

 

logo

DIANA

Ανίχνευση και Αξιολόγηση μη εξουσιοδοτημένης άντλησης νερού με την χρήση δορυφορικών δεδομένων

Διάρκεια: 36 months

Topic: EO-1-2016

Το έργο DIANA αποσκοπεί στον από κοινού σχεδιασμό μίας εμπορικής πλατφόρμας υπηρεσιών, η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές των υδατικών πόρων και στις αρμόδιες αρχές να βελτιστοποιήσουν την διαδικασία εντοπισμού και επιθεώρησης των παράνομων απολήψεων νερού που πραγματοποιούνται για αρδευτικούς σκοπούς, καθώς και να υποστηρίζει την ακολουθούμενη πολιτική και πρακτικές για την διαχείριση των υδατικών πόρων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επικράτησης ακραίων συνθηκών όπως η ξηρασία. Το DIANA θα χρησιμοποιεί ΕΟ δεδομένα που παρέχονται από το Copernicus και άλλες πηγές, σε συνδυασμό με state-of-the-art μαθηματικά μοντέλα για τον εντοπισμό των παράνομα αρδευόμενων εκτάσεων και τον υπολογισμό του παράνομου απολήψιμου νερού, προσφέροντας μία πληθώρα δεδομένων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, χαμηλού όμως  κόστους. Οι προτεινόμενες υπηρεσίες του DIANA θα καθοριστούν και θα δημιουργηθούν από κοινού με τους χρήστες, ούτως ώστε αυτές να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των χρηστών και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από αυτούς. Οι υπηρεσίες του DIANA θα αξιολογηθούν σε πραγματικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα σε τρεις πιλοτικές περιοχές στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ρουμανία. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της πλατφόρμας στις πιλοτικές περιοχές, θα αποτιμηθούν και θα αξιολογηθούν από κοινού με τους χρήστες, χρησιμοποιώντας μία πολύ-επίπεδη μεθοδολογία, ενθαρρύνοντας την αποδοχή του DIANA ως μία εμπορική λύση. Έχοντας ως στόχο την διασφάλιση του σχεδιασμού της πλατφόρμας λαμβάνοντας υπόψη την ζήτηση, καθώς και την αγορά στην οποία θα προωθηθεί μετά το πέρας του έργου, θα ακολουθηθεί μία πελατοκεντρική επιχειρηματική διαδικασία κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου, αξιολογώντας τα bussiness cases και δημιουργώντας ένα αποδοτικό επιχειρηματικό σχέδιο που θα αποτελέσει τον οδηγό της εμπορευματοποίησης του έργου. Τέλος το DIANA υλοποιείται από μία υπερεθνική κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από καινοτόμες ΜΜΕ και πρωτοπόρες διαχειριστικές αρχές, όπου προσφέροντας η κάθε μία την εξειδίκευσή της  και την απαιτούμενη αφοσίωση, διασφαλίζοντας όχι μόνο την ομαλή ολοκλήρωση του έργου αλλά και την επιτυχή εμπορική αξιοποίησή του.

Κοινοπραξία

 1. AGROAPPS PC
 2. AGRISAT IBERIA SL
 3. ARIESPACE SRL
 4. ROMANIAN SPACE AGENCY
 5. NATIONAL ADMINISTRATIONAPELE ROMANE
 6. CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO
 7. ASOCIACION FERAGUA DE COMUNIDADES DE REGANTES DE ANDALUCIA
 8. WHITE RESEARCH SPRL
 9. DOISECO UNIPESSOAL LDA