ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Λάβετε αξιόπιστες πληροφορίες για τα χωράφια σας

Από το όργωμα μέχρι και τη συγκομιδή, αντιμετωπίζουμε συνολικά την καλλιέργεια και προσφέρουμε λύσεις που εκσυγχρονίζουν τη γεωργία και βελτιώνουν την καθημερινότητα των παραγωγών και των γεωργικών συμβούλων. Με τον τρόπο αυτό τους δίνουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούν απομακρυσμένα τα χωράφια τους, να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα και να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις για τη διαχείριση των καλλιεργειών και των καθημερινών τους εργασιών.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η συνολική απόδοση του χωραφιού σας είναι 10 τόνοι και η μέση 10 κιλά ανά στρέμμα.

Φροντίζουμε μαζί τις καλλιέργειες σας

Προσφέρουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το εύρος των καλλιεργητικών φροντίδων στο χωράφι σας.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΡΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΧΘΡΟΥΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΛΙΠΑΝΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Προγραμματίστε την κατεργασία εδάφους

Σας ενημερώνουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε μηχανική κατεργασία στο χωράφι σας, ώστε να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη της καλλιέργειας σας.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Φαίνεται ότι οι συνθήκες του εδάφους σας είναι εξαιρετικές! Μπορείτε να ξεκινήσετε τη μηχανική κατεργασία.

ΑΡΔΕΥΣΗ

Ποτίστε με ακρίβεια

Λαμβάνουμε υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο χωράφι σας, την πιθανότητα βροχόπτωσης, καύσωνα, ή άλλου καιρικού φαινομένου και σας ενημερώνουμε πότε και με ποια ποσότητα θα πρέπει να ποτίσετε, ώστε να προγραμματίσετε τις αρδεύσεις με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΧΘΡΟΥΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Προστατέψτε την καλλιέργεια σας

Παρακολουθούμε την καλλιέργεια σας και σας ενημερώνουμε σε περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα προσβολής της από εχθρούς ή ασθένειες, ώστε να ανταποκριθείτε άμεσα και να προλάβετε ή να μειώσετε τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στα φυτά σας.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Εφαρμόστε επιφανειακή αζωτούχο λίπανση

Προσδιορίζουμε τις απαιτήσεις των φυτών σας σε άζωτο κατά την επιφανειακή λίπανση, καθώς επίσης και τις περιοχές του χωραφιού που υπάρχει αυξημένη ανάγκη και σας ενημερώνουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να λιπάνετε και με ποια ποσότητα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Παρακολουθείστε την καλλιέργεια σας

Αναλύουμε τον δείκτη φυλλικής επιφάνειας, την περιεχόμενη χλωροφύλλη και την υπέργεια βιομάζα της καλλιέργειας και σας ενημερώνουμε για την πορεία ανάπτυξης των φυτών, ώστε να επέμβετε εγκαίρως ή να συμβουλευτείτε τον γεωπόνο σας σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η συνολική απόδοση του χωραφιού σας είναι 10 τόνοι και η μέση 10 κιλά ανά στρέμμα.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λάβετε εκτιμήσεις για την απόδοση της καλλιέργειας

Εκτιμούμε την απόδοση της καλλιέργειας σας καθ’ όλη τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου και σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες. Όσο πλησιάζουμε στη συγκομιδή οι εκτιμήσεις μας είναι πιο ακριβής, καθώς τα δεδομένα για την πρόοδο της καλλιέργειας σας είναι περισσότερα.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας

Η ομάδα μας έχει σχεδιάσει και αναπτύξει εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης καλλιεργειών, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στους παραγωγούς, τους γεωργικούς συμβούλους, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Εξερευνήστε τις λύσεις μας

Δημιουργούμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες

 

Η υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας μας, η συνεχής έρευνα και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε ενημερωμένοι και να σχεδιάζουμε σύγχρονες λύσεις για κάθε παραγωγό, επιχείρηση, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας.