Grapevine

Grapevine

Grapevine Το GRAPEVINE αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία έχει στόχο να βελτιώσει τα ήδη υπάρχοντα συστήματα πρόβλεψης και ελέγχου επιβλαβών οργανισμών στον αμπελοοινικό τομέα, με τη χρήση τεχνολογιών Big Data και AI. Το GRAPEVINE φιλοδοξεί να: –...