SIEUSOIL

SIEUSOIL

SIEUSOIL Το SIEUSOIL αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιώσιμων και ολιστικών πρακτικών διαχείρισης του εδάφους βασισμένων σε ένα διηπειρωτικό εναρμονισμένο σύστημα πληροφοριών. Με το SIEUSOIL θα αναπτυχθεί μια καινοτόμος πλατφόρμα που θα αποτελείται από προηγμένα εργαλεία...
Diana

Diana

Diana Η πλατφόρμα υπηρεσιών του DIANA δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές των υδατικών πόρων και στις αρμόδιες αρχές να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία εντοπισμού και επιθεώρησης των παράνομων απολήψεων νερού για αρδευτικούς σκοπούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις...