ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις με αξιόπιστη ανάλυση καιρού

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, μετεωρολογικά δεδομένα και ευφυείς αλγόριθμους για να επεξεργαστούμε και να μεταφράσουμε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων σε απλή και κατανοητή πληροφορία και να προσφέρουμε υψηλής ανάλυσης πρόγνωση καιρού και κλιματικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δραστηριότητες του αγροτικού τομέα..

Remote Sensing Imagery Hub
Μηχανή Weather Intelligence
Crop Intelligence engine

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λάβετε δεδομένα σχετικά με τη χρήση και τις ανάγκες του νερού

Σύγχρονα υδρολογικά μοντέλα, δορυφορικά και μετεωρολογικά δεδομένα είναι κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ομάδα μας για να αναπτύξει υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν τους δημόσιους φορείς στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των υδατικών πόρων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις με αξιόπιστη ανάλυση καιρού

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, μετεωρολογικά δεδομένα και ευφυείς αλγόριθμους για να επεξεργαστούμε και να μεταφράσουμε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων σε απλή και κατανοητή πληροφορία και να προσφέρουμε υψηλής ανάλυσης πρόγνωση καιρού και κλιματικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δραστηριότητες του αγροτικού τομέα..

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις με αξιόπιστη ανάλυση καιρού

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, μετεωρολογικά δεδομένα και ευφυείς αλγόριθμους για να επεξεργαστούμε και να μεταφράσουμε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων σε απλή και κατανοητή πληροφορία και να προσφέρουμε υψηλής ανάλυσης πρόγνωση καιρού και κλιματικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δραστηριότητες του αγροτικού τομέα..

Remote Sensing Imagery Hub
Μηχανή Weather Intelligence
Crop Intelligence engine