Η εταιρία Αγροτικές Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2015. O σκοπός της είναι να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εφαρμογές πληροφορικής στοχευμένες για τον τομέα της Γεωργίας ακριβείας και άλλων αγροτικών θεμάτων.
Η εταιρία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Κορυτσάς 34, 55133).

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας σε αυτό το site.

Εδώ θα βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας:

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2020