ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η τεχνολογία & οι δορυφόροι στις υπηρεσίες του αγροτικού τομέα

Η επιστήμη της τηλεπισκόπησης μας βοηθάει να αναπτύσσουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ΚΑΠ, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των βιολογικών καλλιεργειών, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό ανταγωνιστικών υπηρεσιών για τις εταιρείες Γεωργικών Ασφαλίσεων.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Παρατηρούμε τη γη & σχεδιάζουμε υπηρεσίες

Χρησιμοποιούμε δεδομένα τηλεπισκόπησης και αναπτύσσουμε μια πλήρη γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον αγροτικό τομέα.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπηρεσίες για την ΚΑΠ

Δίνουμε τη δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να παρακολουθούν απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο την τήρηση των κανονισμών της ΚΑΠ από τους αγρότες. Αντίστοιχα προσφέρoουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοαξιολόγησης στους παραγωγούς με προσωποποιημένη καθοδήγηση για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών της ΚΑΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αξιοποιείστε ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Αυτοματοποιούμε τη διαδικασία ελέγχου παρέχοντας στους αρμόδιους φορείς υπηρεσίες απομακρυσμένης ταυτοποίησης των βιολογικών καλλιεργειών, καθώς επίσης και έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό παρακολούθησης των καλλιεργειών. Αντίστοιχα, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους παραγωγούς, από την αξιολόγηση της καταλληλότητας μιας περιοχής για την εγκατάσταση μιας βιολογικής καλλιέργειας, μέχρι τη διαχείριση και φροντίδα της σε όλα τα στάδια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Σχεδιάστε υπηρεσίες για τους πελάτες σας

Από την πρόγνωση των ακραίων καιρικών φαινομένων, μέχρι και την εκτίμηση των επιπτώσεων τους στην απόδοση των καλλιεργειών, η ομάδα μας έχει αναπτύξει νέα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις διεργασίες στον τομέα των Γεωργικών Ασφαλίσεων και θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προβλέψουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα ρίσκα και να σχεδιάσουν τις υπηρεσίες τους.

Εξερευνήστε τις λύσεις μας

Δημιουργούμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες

Η υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας μας, η συνεχής έρευνα και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε ενημερωμένοι και να σχεδιάζουμε σύγχρονες λύσεις για κάθε παραγωγό, επιχείρηση, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας.