ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αξιοποιείστε υψηλής ανάλυσης προγνώσεις καιρού

Σε ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς όσοι ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα καλούνται καθημερινά να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των καλλιεργειών και τον σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Η ομάδα μας παρέχει υψηλής ανάλυσης πρόγνωση καιρού και κλιματικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες των παραγωγών, των επιχειρήσεων ή των αρμόδιων φορέων.

Μεταφράζουμε τα δεδομένα σε πληροφορία

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα μοντέλα πρόγνωσης καιρού, μετεωρολογικά δεδομένα και ευφυείς αλγόριθμους και μεταφράζουμε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων σε απλή και κατανοητή πληροφορία.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙΡΟΥ

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μεσοπρόθεσμη πρόγνωση καιρού

Χρησιμοποιούμε μοντέλα αριθμητικής πρόγνωσης καιρού και αποτυπώνουμε τις μεταβολές με ακρίβεια λαμβάνοντας υπόψη τις μικροκλιματικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

Το σύστημα που έχουμε αναπτύξει παράγει προειδοποιήσεις για την εμφάνιση καύσωνα, παγετού, χαλαζόπτωσης, την υψηλή ραγδαιότητα βροχόπτωσης, τη χιονόστρωση και την υπέρβαση της μέσης τιμής της ταχύτητας και των ριπών του ανέμου από ορισμένα προκαθορισμένα κατώφλια τιμών.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙΡΟΥ

Ενημέρωση για τις τρέχουσες συνθήκες καιρού

Χρησιμοποιούμε μεθόδους αφομοίωσης δεδομένων για την παραγωγή πλεγματικών ατμοσφαιρικών αναλύσεων για τις τρέχουσες συνθήκες καιρού.

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

6-μηνες κλιματικές προβλέψεις

Μετα-επεξργαζόμαστε 6-μηνες εποχικές κλιματικές προγνώσεις και προβλέπουμε επικείμενες κλιματικές ανωμαλίες και την πιθανότητα υπέρβασης προκαθορισμένων τιμών για ακραία καιρικά φαινόμενα που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αγροτική παραγωγή.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παροχή δεδομένων & αγροκλιματικών δεικτών

Υπολογίζουμε τον βαθμό επικινδυνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων και ποσοτικοποιούμε την επίπτωση τους στην αγροτική παραγωγή κάνοντας χρήση δεδομένων Reanalysis και εξιδεικευμένων κλιματικών δεικτών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

  • ΙΟΥΛ 2019 - ΔΕΚ 2019............. 98
  • ΙΑΝ 2019 - ΙΟΥΝ 2019............. 65
  • ΙΟΥΛ 2018 - ΔΕΚ 2018............. 78
  • ΙΑΝ 2018 - ΙΟΥΝ 2018............. 68

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το κλίμα & τον καιρό

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, φορείς και παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, ώστε να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν αποτελεσματικά την κλιματική και μετεωρολογική πληροφορία που τους παρέχουμε και να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους στην κλιματική μεταβολή.

Εξερευνήστε τις λύσεις μας

Δημιουργούμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες

Η υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας μας, η συνεχής έρευνα και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε ενημερωμένοι και να σχεδιάζουμε σύγχρονες λύσεις για κάθε παραγωγό, επιχείρηση, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας.