Τα  Έργα μας

Beacon

Μια «εργαλειοθήκη» που χρησιμοποιεί τεχνολογίες Blockchain και συνδυάζει την τηλεπισκόπηση με υπηρεσίες πληροφοριών για τις καιρικές συνθήκες και υποστηρίζει τις εταιρείες αγροτικών ασφαλίσεων στην αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών, και στην παρακολούθηση έξυπνων συμβάσεων.

Infinitech

Μια κοινή προσπάθεια, εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την υλοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών υποστήριξης σε Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες με κύριες τεχνολογίες βασισμένες σε Big Data, AI και IoT.

Atlas

Το έργο θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα που επιτρέπει τον συνδυασμό γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, συστημάτων αισθητήρων και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.

Stargate

Το έργο θα αναπτύξει μια ολιστική μεθοδολογία Κλιματικά Έξυπνης και Ανθεκτικής Γεωργίας, αξιοποιώντας τις καινοτομίες στον τομέα της διαχείρισης του μικροκλίματος και της επικινδυνότητας του καιρού.

Sieusoil

Το SIEUSOIL θα αναπτύξει βιώσιμες και ολιστικές πρακτικές διαχείρισης του εδάφους βασισμένες σε ένα διηπειρωτικό εναρμονισμένο σύστημα πληροφοριών.

Grapevine

Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία έχει στόχο να βελτιώσει τα ήδη υπάρχοντα συστήματα πρόβλεψης και ελέγχου επιβλαβών οργανισμών στον αμπελοοινικό τομέα, με τη χρήση τεχνολογιών Big Data και AI.

Climacasting

Μια εργαλειοθήκη που δίνει στις ασφαλιστικές εταιρείες πρόσβαση σε πληροφορίες ανάλυσης κλίματος προκειμένου να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ασφαλιστικά συμβόλαια για τους πελάτες τους.

Nitreos

Ένα ψηφιακό εργαλείο για συμβατική και βιολογική γεωργία που χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα, αριθμητικές προβλέψεις καιρού και μοντέλα ισορροπίας του νερού και υποστηρίζει τις διεργασίες στον αγρό.

Agrisafe

Ένα ισχυρό και οικονομικά αποδοτικό εργαλείο για την ενδυνάμωση του τομέα της Αγροτικής Ασφάλισης, το οποίο συνδυάζει τεχνολογίες Τηλεπισκόπησης και Αριθμητικής Πρόγνωσης Καιρού και υποστηρίζει τις ασφαλιστικές εταιρείες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Little Green Farmers

Μια διαδραστική πλατφόρμα για παιδιά, η οποία κάνει χρήση τεχνολογιών ΑΙ και έχει στόχο τη συλλογική ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής, την προώθηση της βιωματικής μάθηση και την ενασχόληση με καλλιεργητικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας.

Diana

Μια πλατφόρμα υπηρεσιών που δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία εντοπισμού και επιθεώρησης των παράνομων απολήψεων νερού για αρδευτικούς σκοπούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επικράτησης ακραίων συνθηκών, όπως η ξηρασία.

Αναπτύσσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες

Η υψηλή τεχνογνωσία της ομάδας μας, η συνεχής έρευνα και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε ενημερωμένοι και να σχεδιάζουμε σύγχρονες λύσεις για κάθε παραγωγό, επιχείρηση, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας.